Kwalifikacja MXX Diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych układów pojazdów samochodowych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.