Kwalifikacja R1 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.