Kwalifikacja R20 Szkolenie i użytkowanie koni

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.