Kwalifikacja R20 Szkolenie i użytkowanie koni

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.