Kwalifikacja R20 Szkolenie i użytkowanie koni

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.