Kwalifikacja R22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.