Kwalifikacja R22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

styczeń 2017

Kwalifikacja R.22 – styczeń 2017