Kwalifikacja R22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.