Kwalifikacja R22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.