Kwalifikacja R23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.