Kwalifikacja R23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

czerwiec 2017

Kwalifikacja R.23 – czerwiec 2017