Kwalifikacja R23 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.