Kwalifikacja R24 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.