Kwalifikacja R25 Wykonywanie prac geologicznych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.