Kwalifikacja R25 Wykonywanie prac geologicznych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.