Kwalifikacja R25 Wykonywanie prac geologicznych

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.