Kwalifikacja S2 Realizacja nagrań

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.