Kwalifikacja S2 Realizacja nagrań

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.