Kwalifikacja S2 Realizacja nagrań

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.