Kwalifikacja S2 Realizacja nagrań

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.