Kwalifikacja S9 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.