Kwalifikacja S9 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.