Kwalifikacja S9 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.