Kwalifikacja T17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.