Kwalifikacja T17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik przetwórstwa mleczarskiego (314402)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2022 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016