Kwalifikacja T17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik przetwórstwa mleczarskiego (314402)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2016