Kwalifikacja T17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.