Kwalifikacja T17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.