Kwalifikacja T2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

styczeń 2018

Kwalifikacja T.2 – styczeń 2018