Kwalifikacja T2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (816003), Technik technologii żywności (314403), Technik przetwórstwa mleczarskiego (314402)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015