Kwalifikacja T2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.