Kwalifikacja T2 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.