Kwalifikacja T3 Produkcja wyrobów piekarskich

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.