Kwalifikacja T3 Produkcja wyrobów piekarskich

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.