Kwalifikacja T3 Produkcja wyrobów piekarskich

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.