Kwalifikacja T3 Produkcja wyrobów piekarskich

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.