Kwalifikacja T3 Produkcja wyrobów piekarskich

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.