Kwalifikacja T3 Produkcja wyrobów piekarskich

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.