Kwalifikacja T5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.