Kwalifikacja T5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Wędliniarz (751107), Technik technologii żywności (314403)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – wrzesień 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2014