Kwalifikacja T5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.