Kwalifikacja T5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.