Kwalifikacja T5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.