Kwalifikacja T5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.