Kwalifikacja T5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.