Kwalifikacja T5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.