Kwalifikacja T5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.