Kwalifikacja T5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.