Kwalifikacja T5 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.