Kwalifikacja Z19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.