Kwalifikacja Z19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.